Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για την προμήθεια Υλικών Υποδομών Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για την προμήθεια Υλικών Υποδομών Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.