Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για τη προμήθεια Ολοκληρωμένου στεγασμένου εργαστηρίου δημιουργικής ανακύκλωσης.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για τη προμήθεια Ολοκληρωμένου στεγασμένου εργαστηρίου δημιουργικής ανακύκλωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.