Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την συντήρηση πεζοδρομίου στον εσωτερικό αιθρίου χώρο του Νοσοκομείου.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την συντήρηση πεζοδρομίου στον εσωτερικό αιθρίου χώρο του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.