Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020-Ο Δήμος Καλυμνίων περιλαμβάνεται στις περιοχές που θα χρηματοδοτηθούν.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του τομέα Βιομηχανίας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή υλοποιεί την δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου covid 19».

 

Η δράση αφορά επιχειρήσεις στις οποίες, κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2020, επιβλήθηκαν λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου συγκεκριμένων περιοχών, περιοριστικά μέτρα επαχθέστερα των προβλεπόμενων για αντίστοιχες επιχειρήσεις στο σύνολο της επικράτειας.

 

Την ενίσχυση μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή εφ’ όσον είχαν την 18η Δεκεμβρίου 2020 εγκατάσταση σε τουλάχιστον μια από τις παρακάτω περιοχές.

 

– Δήμος Ασπροπύργου,
– Δήμος Ελευσίνας
– Δήμος Μάνδρας-Ευδυλλίας,
– Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,
– Δήμος Καλυμνίων,
– Δημοτική Κοινότητα Κέλλης του δήμου Αμυνταίου,
– Τοπική κοινότητα Θεσπιέων

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και ειδικότερα το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων.

 

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων  https://www.ependyseis.gr/ ορίζεται η 19.03.2021 και ώρα 12.00 και λήξης η 23.4.2021 ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προαναφερόμενη δράση ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο :
http://eysed.gge.gov.gr/?cat=30  

 

και για σχετική επικοινωνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση topikametra2020@mou.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ