Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την ανάθεση των εργασιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Αντιμετώπισης Χειρονόμων Υδροβιοτόπων».

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Κω για την ανάθεση των εργασιών με τίτλο:«Ολοκληρωμένο Σύστημα Αντιμετώπισης Χειρονόμων Υδροβιοτόπων».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.