Κομιστές αξιογράφων: Η απόφαση για την παράταση καταβολής οφειλών - Υποβολή αίτησης μέχρι 09.04

Παρατείνονται μέχρι και την 30-06-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-02-2021 έως 28-02-2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28-2-2021 και την 31-3-2021 για τους κομιστές αξιογράφων. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις 09-04-2021.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία τη σχετική απόφαση καθώς και τις Οδηγίες για τη χρήση της Εφαρμογής «Κομιστές Αξιογράφων 4».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑπόφαση
Οδηγίες για τη χρήση της Εφαρμογής «Κομιστές Αξιογράφων 4»