Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την «Προμήθεια Θωρακισμένης Πόρτας Ασφαλείας και προστατευτικού παραθύρου για τις ανάγκες του SERVER-ROOM Δήμου ΚΩ»

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Κω για την «Προμήθεια Θωρακισμένης Πόρτας Ασφαλείας και προστατευτικού παραθύρου για τις ανάγκες του SERVER-ROOM Δήμου ΚΩ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.