Παράταση υλοποίησης 6 μηνών σε έργα των Δράσεων του ΕΚΤ

Σας ενημερώνουμε για την εξάμηνη (6) παράταση υλοποίησης των ενταγμένων έργων στις 3 κάτωθι Δράσεις του ΕΚΤ (ΕΣΠΑ 2014-2020):

*Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

*Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ Κύκλος)

*Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.