Προκήρυξη διαγωνισμού ΔΕΥΑ Δήμου Κω για την προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων-εξαρτημάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Προκήρυξη διαγωνισμού ΔΕΥΑ Δήμου Κω για την προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων-εξαρτημάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη.