Ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσφέρει  σε εργαζόμενους, ιδιωτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας και όλων των κλάδων της οικονομίας, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα προγράμματα επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης, υλοποιούνται είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως και οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024.

Δηλώστε τώρα ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας στο 

https://form.jotform.com/imegsevee/024

και παρακολουθήστε εξ αποστάσεως, από οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας, επιδοτούμενα (5€/ώρα) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 50 ωρών, που οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024.

Με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, οι συμβατικές ή εξ αποστάσεως δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης, που υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (ΟΠΣ 5002684) στο ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020, αφορούν σε 5 θεματικά αντικείμενα:

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για
α) αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
β) ηλεκτρολόγους,
γ) τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων,
δ) υδραυλικούς,
ε) ψυκτικούς.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Παράρτημα Κρήτης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ (2810 361040, 361080, Δευτέρα - Πέμπτη 8.30-16.30 & Παρασκευή, 8.30-15.30)

είτε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ .

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕνημερωτικό Έντυπο
ΑΦΙΣΑ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εργαζομένων