Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πολεμικής Αεροπορίας για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών MY FOB AKT

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πολεμικής Αεροπορίας για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών MY FOB AKT.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.