Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια ασκών αίματος (διπλών & τριπλών)

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια ασκών αίματος (διπλών & τριπλών).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.