Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια τροφίμων (οπωροπωλείου).

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την τροφίμων (οπωροπωλείου).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.