Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΔΗ.ΡΑ.Σ ΚΩ για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφείου και προμήθειας σκληρών δίσκων.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΔΗ.ΡΑ.Σ ΚΩ για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφείου και προμήθειας σκληρών δίσκων.