Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΔΗ.ΡΑ.Σ ΚΩ για την παροχή υπηρεσίας Λογιστικής Υποστήριξης (Λογιστή Φοροτεχνικού)

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΔΗ.ΡΑ.Σ ΚΩ για την παροχή υπηρεσίας Λογιστικής Υποστήριξης (Λογιστή Φοροτεχνικού).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.