Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια τροφίμων.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια τροφίμων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.