Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια Διαφόρων Υγειονομικών Υλικών.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια Διαφόρων Υγειονομικών Υλικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.