Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας.

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.