Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας για την «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.».

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας για την «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.».

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑνακοίνωση