Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Joint Workshop on the Decision Support System (DSS)" που υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου RECONNECT του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου σας προσκαλεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Joint Workshop on the Decision Support System (DSS)" που υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου RECONNECT του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-2020. 

 Το Workshop συνδιοργανώνεται από τους

-Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών / ΕΛΚΕΘΕ

-Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου  

-Ινστιτούτο Έρευνας Βιοποικιλότητας και Oικοσυστημάτων / Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών 

-Τμήμα Βιολογικών Επιστημών / Παν. Κύπρου 

-Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών / Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου

-Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία / ICRE8

 Η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι τα αγγλικά. 

 Το Workshop αποσκοπεί στην παρουσίαση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support System, DSS) το οποίο θα εφαρμοστεί στις επιλεγμένες Προστατευόμενες Περιοχές του Έργου RECONNECT ως ένα καινοτόμο εργαλείο που θα βοηθήσει τις Τοπικές Αρχές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 Το Workshop θα πραγματοποιηθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://www.gotomeet.me/reconnectbalkanmed

Μπορείτε, επίσης, να παρακολουθήσετε το Workshop μέσω τηλεφώνου στον αριθμό:

 +30 21 0 300 2583

Access Code: 586-976-933

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο RECONNECT μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://reconnect.hcmr.gr/ καθώς και στις πλατφόρμες: FacebookLinkedIn και YouTube.