Τροποποιημένος Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης έργων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τον Τροποποιημένο Βαθμολογικό Πίνακα Κατάταξης έργων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΒαθμολογικός Πίνακας.