Πρόσκληση ενδιαφέροντος Δήμου Ρόδου για την προμήθεια ασφαλτικών (θερμή άσφαλτος) ΔΕ Ατταβύρου

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια ασφαλτικών (θερμή άσφαλτος) ΔΕ Ατταβύρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.