Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών και φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών και φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.