Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 - Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι Αιτήσεις - Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το ΦΕΚ Β/5047/14.11.2020 σχετικά με τη Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β/5047/14.11.2020