Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ αναφορικά με την Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιευκρινίσεις