Περίληψη διακήρυξης για την Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Κίνησης και Λιπαντικών του Δήμου Καλυμνίων»

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη διακήρυξης για την Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Κίνησης και Λιπαντικών του Δήμου Καλυμνίων»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.