Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ¨ για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας 2 συστημάτων ραδιογωνιομέτρησης (Ρ/Γ) V/UHF και την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασής τους εντός υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών κλωβών τύπου S-280 της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) επί οχήματος.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ¨ για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας 2 συστημάτων ραδιογωνιομέτρησης (Ρ/Γ) V/UHF και την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασής τους εντός υφιστάμενωντηλεπικοινωνιακών κλωβών τύπου S-280 της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) επί οχήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.