Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου "Ανδρέας Παπανδρέου" για την προμήθεια φίλτρων λευκαφαίρεσης.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου "Ανδρέας Παπανδρέου" για την προμήθεια φίλτρων λευκαφαίρεσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη