Αποσφράγιση προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ε.Κ.Α.Β. για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Την Τρίτη 29.09.2020 και ώρα 09.00 π.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.