Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το ΦΕΚ Β/3611/29.08.2020 με την ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.08.2020 με θέμα τους Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β/3611/29.08.2020