Δημοσιεύτηκε η απόφαση με την λίστα των ΚΑΔ των εποχικών επιχειρήσεων που δικαιούνται επιδότηση του 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών τους

Στην λίστα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία ορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με την επιδότηση του 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών σε εποχικές επιχειρήσεις για ένα τρίμηνο, εντάσσονται τριάντα ένας Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας.

​Στους ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες όπως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, τα καταλύματα, η εστίαση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, οι αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και γραφεία, αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας κ.α.

Για να καρπωθεί μια επιχείρηση υποκείμενη σε ΦΠΑ την επιδότηση 100% των εργοδοτικών εισφορών πρέπει να συντρέχουν δυο προϋποθέσεις:

-Ο ΚΑΔ της πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην λίστα της επίμαχης ΚΥΑ και

-Το 50% των ακαθάριστων εσόδων του 2019 πρέπει να προκύπτει μέσα στο 3ο τρίμηνο, δηλαδή την περίοδο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2019.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα δυο αυτά κριτήρια επιδοτούνται για το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το ΦΕΚ με τη σχετική απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ με τους ΚΑΔ