Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: Α 1186/7-8-2020 (ΦΕΚ/Β/3327/07-08-2020) με θέμα την μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑπόφαση μείωσης προκαταβολής φόρου εισοδήματος.