Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.