Διακήρυξη ηλεκτρονιικού διαγωνισμού 424 ΓΣΝΕ για την «Προμήθεια δώδεκα (12) απινιδωτών (Αγορές υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Διακήρυξη ηλεκτρονιικού διαγωνισμού του 424 ΓΣΝΕ για την  «Προμήθεια δώδεκα (12) απινιδωτών (Αγορές υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.