Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση της ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.