Περίληψη διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ, για την προμήθεια πυρομαχικών.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ, για την προμήθεια πυρομαχικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης