Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας «ακτινοπροστασίας.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού  Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας «ακτινοπροστασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη.