Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, για την προμήθεια στολών ασκήσεων -εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, για την προμήθεια στολών ασκήσεων -εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου, με ύφασμα σύμμεικτο συνθέσεως 50% βαμβάκι -50% πολυεστέρας (50 -50), για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης