Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια ειδών εστίασης.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια ειδών εστίασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη