Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη