Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια εντύπων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοπτικού διαγωνισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια εντύπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη