Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δήμου Ρόδου για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους και λοιπών υλικών φυτωρίου έτους 2020.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους και λοιπών υλικών φυτωρίου έτους 2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.