Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την ΚΥΑ με αριθμ. 1881/29.5.2020 (ΦΕΚ 2084/Β/30.05.2020) με τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Τουρισμού για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα των τουριστικών επιχειρήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΚΥΑ Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων