Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ¨λοιπές παροχές σε είδος¨ για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 2020.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ¨λοιπές παροχές σε είδος¨ για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.