Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για την προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε. Ρόδου.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για την προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε. Ρόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.