Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.