Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για την προμήθεια ασφαλτικών ΔΕ Ρόδου.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια ασφαλτικών (ψυχρή και θερμή άσφαλτος) ΔΕ Ρόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.