Διακήρυξη Τελωνείου Κω εκποίησης εμπορευμάτων μη κυριότητας ελληνικού Δημοσίου.

Δείτε τη Διακήρυξη του Τελωνείου Κω εκποίησης εμπορευμάτων μη κυριότητας ελληνικού Δημοσίου, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη