Ανακοίνωση επανάληψης συνοπτικού διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια ξυλουργικών & οικοδομικών υλικών.

Δείτε την Ανακοίνωση επανάληψης συνοπτικού διαγωνισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια ξυλουργικών & οικοδομικών υλικών, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑνακοίνωση.