Τροποποίηση Νο 1 Έρευνας Αγοράς για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (Guard Services NATO Satellite Ground Station IFIB-CO-15561-GSK

Δείτε την Τροποποίηση Νο 1 Έρευνας Αγοράς για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (Guard Services NATO Satellite Ground Station IFIB-CO-15561-GSK, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΤροποποίηση